TỔNG HỢP CÁC PHÍM TẮT TRONG PHOTOSHOP

Phím tắt trong Photoshop sẽ giúp bạn chỉnh sửa ảnh nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn. Theo dõi ngay bài viết Tổng hợp các phím tắt trong Photoshop dưới đây nhé!

  Giới thiệu các phím tắt trong Photoshop

  Giới thiệu các phím tắt cần biết trong Photoshop

  Khi muốn thực hiện chỉnh sửa nào đó trên Photoshop, bạn sẽ phải nhấn vài cú click chuột để tìm ra lệnh. Với bảng phím tắt dưới đây, tất cả lệnh trong Photoshop chỉ gói gọn trong MỘT lần nhấn.

  1. Các phím tắt công cụ -Toolbar

  Ký hiệu

  Tên phím

  Ý nghĩa

  A

  Path Selection

  Chọn đường Path

  B

  Brush

  Cọ vẽ

  C

  Crop

  Cắt hình

  D

  Default Foreground and Background Colors

  Chọn hộp màu nền mặc định

  E

  Eraser

  Xóa vùng đã chọn

  G

  Gradient

  Đổ màu chuyển sắc

  H

  Hand

  Kéo tấm ảnh ở những phần bị khuất

  I

  Eyedropper

  Chấm màu, chọn màu sắc bất kỳ

  J

  Spot Healing Brush

  Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh

  L

  Lasso

  Tạo vùng chọn tự do bằng cách vẽ

  M

  Rectangular Marquee

  Tạo vùng chọn theo hình dạng

  O

  Dodge

  Làm sáng vùng ảnh. 

  Nhấn Alt + O để chuyển sang làm tối vùng ảnh.

  P

  Pointer (Move Tool)

  Tạo đường path . vector

  S

  Clone Stamp

  Lấy 1 phần từ ảnh

  R

  Rotate

  Xoay hình ảnh

  T

  Horizontal Typetext

  Viết chữ

  U

  Rectangle

  Vẽ các hình cơ bản như hình tròn, tam giác

  V

   

  Bỏ chọn công cụ

  W

  Magic Wand

  Tạo vùng chọn theo màu

  X

  Switch Foreground and Background Colors

  Chuyển màu trong hộp màu nền

  Y

  History Brush

  Lấy lại thông số cũ của ảnh

  Z

  Zoom

  Phóng to ảnh

  Nhấn Alt + Z để thu nhỏ hình

  2. Nhóm phím tắt hệ thống FILE trong Photoshop

  Ký hiệu

  Tên phím

  Ý nghĩa

  CTRL + N

  New

  Tạo File mới

  CTRL + O

  Open

  Mở file

  CTRL + ALT + O

  Open As

  Mở file từ Adobe Bridge

  CTRL + W

  Close

  Đóng File

  CTRL + S

  Save

  Lưu file

  CTRL + SHIFT + S

  Save As

  Lưu ra các dạng khác

  CTRL + ALT + S

  Save a Copy

  Lưu thêm 1 bản copy

  CTRL + P

  Print

  In ảnh

  CTRL + N

  New

  Tạo File mới

  3. Nhóm lệnh thao tác với Layer trong Photoshop

  Tên phím

  Ý nghĩa

  CTRL + SHIFT + N

  Tạo Layer mới

  CTRL + J

  Nhân đôi Layer

  CTRL + SHIFT + J

  Cắt Layer

  CTRL + G

  Tạo nhóm Layer

  CTRL + SHIFT + G

  Bỏ nhóm Layer

  CTRL + SHIFT + ]

  Chuyển Layer lên trên cùng

  CTRL + ]

  Chuyển Layer lên trên

  CTRL + [

  Chuyển Layer xuống dưới

  CTRL + SHIFT + [

  Chuyển Layer xuống dưới cùng

  CTRL + E

  Ghép các Layer được chọn

  CTRL + SHIFT + E

  Ghép tất cả các Layer

  4. Cách lệnh tắt với nhóm lệnh EDIT

  Tên phím

  Ý nghĩa

  [

  Phóng to nét bút

  ]

  Thu nhỏ nét bút

  CTRL + Z

  Trở lại bước vừa làm

  CTRL + ALT + Z

  Trở lại nhiều bước

  CTRL + X

  Cắt

  CTRL + C

  Copy

  CTRL + SHIFT + C

  Copy Merged

  CTRL + V

  Paste

  CTRL + SHIFT + CTRL + V

  Paste chồng lên

  CTRL + T

  Xoay hình / Chỉnh tỉ lệ

  CTRL + SHIFT + T

  Làm lại bước Free Transform

  5. Các phím tắt với nhóm IMAGE

  Tên phím

  Ý nghĩa

  CTRL + L

  Bảng Levels

  CTRL + SHIFT + L

  Tự động chỉnh Levels

  CTRL + ALT + SHIFT + L

  Tự động chỉnh Contrast

  CTRL + M

  Bảng Curves

  CTRL + B

  Bảng Color Balance

  CTRL + U

  Bảng Hue/Saturation

  CTRL + SHIFT + U

  Bảng Desaturate

  CTRL + I

  Bảng Invert

  6. Các lệnh chọn trong Photoshop

  Tên phím

  Ý nghĩa

  CTRL + A

  Chọn tất cả

  CTRL + D

  Bỏ vùng chọn

  CTRL + SHIFT + D

  Chọn lại vùng chọn

  CTRL + SHIFT + I

  Nghịch đảo vùng chọn

  CTRL + ALT + D

  Mờ biên vùng chọn

  CTRL + F

  Lặp lại Filter cuối cùng

  CTRL + SHIFT + F

  Chỉnh Opacity Brush

  CTRL + A

  Chọn tất cả

  7. Nhóm phím tắt F trong Photoshop

  Tên phím

  Ý nghĩa

  F1

  Mở trình giúp đỡ

  F2

  Cut

  F3

  Copy

  F4

  Paste

  F5

  Mở Pallete Brush

  F6

  Mở Pallete màu

  F7

  Mở Pallete Layer

  F8

  Mở Pallete Info

  F9

  Mở Pallete Action

  8. Nhóm phím tắt VIEW

  Tên phím

  Ý nghĩa

  CTRL + Y

  Xem màu CMYK

  CTRL + SHIFT + Y

  Xem gam màu ngoài hệ CMYK

  CTRL + +

  Phóng to

  CTRL + –

  Thu nhỏ

  CTRL + 0

  Xem hình tràn màn hình

  CTRL + SHIFT + H

  Ẩn các đường Path

  CTRL + R

  Hiện thước

  CTRL + ;

  Ẩn Guides

  CTRL + SHIFT + ;

  Nhảy bằng Guides

  CTRL + ALT + ;

  Khoá Guides

  CTRL + “

  Hiện lưới

  CTRL + SHIFT + ‘

  Nhảy bằng lưới

  Trên đây là tổng hợp các phím tắt cơ bản trong Photoshop. Hãy lưu ngay bài viết lại để chỉnh sửa ảnh trên Photoshop dễ dàng hơn nhé.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *