Khôi phục dữ liệu dễ dàng khi bị ghost nhầm

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn lấy lại dữ liệu đã mất do ghost nhầm ổ.

Cách lấy lại dữ liệu khi lỡ tay ghost nhầm ổ: – Đưa đĩa Hiren và khởi động chương trình Partition Find and Mount- Chọn HDD 80GB đã bị mất dữ liệu. Tiến hành Scan với method Thorough Dùng Partition Find and Mount khôi phục dữ liệu Ghost nhầm – Ngồi kiếm cái gì đó ăn vì quá trình mất khá lâu khoảng 5 – 10 phút tùy vào tốc độ đọc ổ cứng.- Với HDD mình thí nghiệm kia đến khoảng 23% của ổ sẽ thấy Partion2 của nó mà vừa nãy là ổ N. Khoảng 62% thì sẽ thấy nốt partition3 mà vừa nãy là ổ R.  Dùng Partition Find and Mount khôi phục dữ liệu Ghost nhầm. Chờ đợi tìm dữ liệu KIỂM TRA KẾT QUẢ:- Lấy dữ liệu ra bằng cách chọn Partition bị mất đã được tìm thấy Mount ra 1 tên ổ đĩa bất kỳ.  Lấy dữ liệu ra kết quả  kết quả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *