Hướng dẫn tháo & lắp Lenovo 3000-G450

Bỗng dưng chiếc laptop yêu quý của bạn chạy nóng, bạn muốn vệ sinh bảo dưỡng máy,… nhưng bạn lại không phải dân kỹ thuật, thì thao làm sao đây? Trong bài nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn tường bước tháo lắp máy tính của bạn hoàn chỉnh bằng hình ảnh mà mình đã chụp thực tế và ghi chú trên ảnh.

Quy trình để tháo máy thì vẫn như các bài viết trước, yêu cầu bạn phải tháo pin, adapter, đề phòng cháy chập làm hư hỏng máy.
B1:
[lapclub]
B2:
[lapclub]
[lapclub]
[lapclub]
B3:
[lapclub]
B4:
[lapclub]
B5:
[lapclub]
B6:
[lapclub]
B7:
[lapclub]
B8:
[lapclub]
B9:
[lapclub]
B10:
[lapclub]
[lapclub]
[lapclub]
B11:
[lapclub]
[lapclub]
[lapclub]
[lapclub]
[lapclub]
B12:
[lapclub]
[lapclub]
B13:
[lapclub]
ok vậy là quy trình tháo máy đã xong, để lắp vào các bạn chi cần đi ngược lại các bước đã thực hiện ở trên, link nào tháo trước thị lắp sau, tháo sau cùng thì lắp đầu tiên

Chúc các bạn thành công !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *