Giải pháp bảo vệ Pin laptop nhờ Microsoft Fix It từ Windows

Công cụ Microsoft Fix It sẽ phát hiện các vấn đề gặp phải đối với việc tiêu thụ điện năng trên chiếc laptop của bạn và tự động sửa chữa nó giúp tăng thời gian sử dụng pin Laptop

GIẢI PHÁP BẢO VỆ PIN LAPTOP NHỜ MICROSOFT IT TỪ WINDOWS

 Giải pháp bảo vệ Pin laptop nhờ Microsoft Fix It từ Windows cung cấp cho người dùng Windows giải pháp để giải quyết và khắc phục các vấn đề của hệ điều hành. Một trong những vấn đề lớn mà người dùng laptop thường hay gặp phải đó là chiếc laptop của họ ngốn nhiều điện dẫn đến việc hao pin và giảm thời gian sử dụng pin laptop.  Microsoft Fix It ra đời để giải quyết rắc rối này. Công cụ Microsoft Fix It sẽ phát hiện các vấn đề gặp phải đối với việc tiêu thụ điện năng trên chiếc laptop của bạn và tự động sửa chữa nó giúp tăng thời gian sử dụng pin Laptop. Khi bạn cài đặt công cụ Microsoft Fix It, nó sẽ nhắc bạn chấp nhận các điều khoản được yêu cầu, nhấp vào Accept để tiếp tục.   Giải pháp bảo vệ Pin laptop nhờ Microsoft Fix It từ Windows Sẽ có hai tùy chọn cho người dùng là sửa tất cả các lỗi tìm được và sửa các lỗi được chỉ định bởi người dùng.  Giải pháp bảo vệ Pin laptop nhờ Microsoft Fix It từ Windows   Ở tùy chọn thứ nhất, Microsoft Fix It sẽ tự động tìm và sửa chữa các vấn đề liên quan đến pin của hệ thống hoặc đưa ra các gợi ý về phương hướng giải quyết.  Giải pháp bảo vệ Pin laptop nhờ Microsoft Fix It từ Windows  Nếu bạn lựa chọn tùy chọn thứ hai, Microsoft Fix it sẽ cung cấp một danh sách các tùy chọn về chỉnh sửa, bạn có thể lựa chọn mục mà bạn muốn. Bấm Next để các thiết lập có hiệu lực.  Giải pháp bảo vệ Pin laptop nhờ Microsoft Fix It từ Windows   Phần mêm sẽ sửa chữa các lỗi về vấn đề tiêu thụ điện của pin laptop, đồng thời cho phép bạn gửi phản hồi, đánh giá của chương trình cho Microsoft.  Giải pháp bảo vệ Pin laptop nhờ Microsoft Fix It từ Windows   Microsoft Fix it hoạt động trên các hệ điều hành như Windows XP, Windows Vista và Windows 7. Bạn có thể tải Microsoft Fix it tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *