Cách xem mã nguồn trang bằng ứng dụng của bạn trên Firefox

Một thiết lập nhỏ trong Firefox giúp bạn có thể xem mã nguồn ngay trong chương trình biên tâp mà bạn chọn.

 Bình thường, trên Firefox bạn xem mã nguồn của một trang web thì chỉ cần bấm chọn “Xem mã nguồn trang”. Một cửa sổ mới hiện ra và hiển thị toàn bộ mã nguồn HTML mà bạn cần xem. Tuy nhiên, một thiết lập nhỏ trong Firefox giúp bạn có thể xem mã nguồn trong chương trình mà bạn chọn, từ đó bạn có thể xem sửa, biên tập lại ngay và bỏ qua một vài thao tác copy paste nhàm chán. Bước 1: Trên thanh địa chỉ trình duyệt bạn gõ about:config  Bước 2: Gõ vào khung tìm kiếm view_source.editor.external và thay đổi giá trị false sang true bằng cách nhấp đúp vào nó.   Bước 3: Bây giờ, tìm kiếm view_source.editor.path, nháy đúp vào nó, trong khung nhập liệu bạn gõ vào đường dẫn. Trong hình là mình thiết lập đường dẫn đến chương trình Notepad++.    Áp dụng ngay với trang www.echip.com.vn ta có được ngay mã nguồn :   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *