Ngôi nhà ấn tượng với vị trí nằm cheo leo ngay bên sườn đồi xanh mát của vùng Medellin, Colombia

Ngôi nhà hiện đại có kiến trúc đơn giản nhưng khá ấn tượng nhờ vào vị trí nằm cheo leo ngay bên sườn đồi xanh mát của vùng Medellin, Colombia. Đây là một kiến trúc ấn tượng do KTS Alejandro Restrepo Montoya thiết kế, nó được phối hợp hài hòa giữa nội thất và kiến trúc cùng thiên nhiên tươi mát bao quanh.

Ngôi nhà ấn tượng với vị trí nằm cheo leo ngay bên sườn đồi xanh mát của vùng Medellin, Colombia

Ngôi nhà ấn tượng với vị trí nằm cheo leo ngay bên sườn đồi xanh mát của vùng Medellin, Colombia

Ngôi nhà ấn tượng với vị trí nằm cheo leo ngay bên sườn đồi xanh mát của vùng Medellin, Colombia

Ngôi nhà ấn tượng với vị trí nằm cheo leo ngay bên sườn đồi xanh mát của vùng Medellin, Colombia

Ngôi nhà ấn tượng với vị trí nằm cheo leo ngay bên sườn đồi xanh mát của vùng Medellin, Colombia

Ngôi nhà ấn tượng với vị trí nằm cheo leo ngay bên sườn đồi xanh mát của vùng Medellin, Colombia

Ngôi nhà ấn tượng với vị trí nằm cheo leo ngay bên sườn đồi xanh mát của vùng Medellin, Colombia

Ngôi nhà ấn tượng với vị trí nằm cheo leo ngay bên sườn đồi xanh mát của vùng Medellin, Colombia

Ngôi nhà ấn tượng với vị trí nằm cheo leo ngay bên sườn đồi xanh mát của vùng Medellin, Colombia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *