Ấn tượng với bồn vệ sinh kết hợp cùng hồ nuôi cá nhỏ

Được thiết kế bởi công ty AquaOne và được mang tên ‘Fish ‘n Flush Toilet Tank Aquarium’, chiếc bồn vệ sinh được thiết kế kết hợp cùng một hồ nuôi cá nhỏ sẽ cho bạn một cảm giác tươi mới và ấn tượng.

Ấn tượng với bồn vệ sinh kết hợp cùng hồ nuôi cá nhỏ

Ấn tượng với bồn vệ sinh kết hợp cùng hồ nuôi cá nhỏ

Ấn tượng với bồn vệ sinh kết hợp cùng hồ nuôi cá nhỏ

Ấn tượng với bồn vệ sinh kết hợp cùng hồ nuôi cá nhỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *