11 khu công nghệ cao thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp

Tại dự thảo
quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất lên
Chính phủ, đến năm 2020 Việt Nam sẽ có 11 khu công nghiệp ứng dụng công nghệ
cao (NNCNC) gồm: Khu NNCNC Thái Nguyên (vùng Đông Bắc); khu NNCNC Sơn La (vùng
Tây Bắc); khu NNCNC Hải Phòng; Nam Định (vùng đồng bằng sông Hồng); khu NNCNC
Thanh Hóa; Nghệ An (vùng Bắc Trung Bộ); khu NNCNC Phú Yên (vùng Duyên hải
  Nam Trung Bộ); khu NNCNC Lâm Đồng (vùng Tây
Nguyên); khu NNCNC Bình Dương (vùng Đông Nam Bộ); khu NNCNC Hậu Giang và khu
NNCNC Tiền Giang (vùng Đồng bằng sông Cửu Long).

Theo đó,
trong quy hoạch chung khu, NNCNC phải dành ít nhất 60% diện tích đất cho xây dựng
cơ sở nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất sản phẩm
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tại các khu công nghệ cao này sẽ diễn ra hoạt
động đào tạo nhân lực công nghệ cao; sản xuất, dịch vụ và tham gia các hoạt động
ươm tạo công nghệ cao lĩnh vực nông nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao trong nước và quốc tế.

Phạm Thanh